11

Upgrade of Emergency Response Centre including accident analysis, software development and equipment installation, Technical Report RT_IAEA-15_001_003, April 2017

ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ վթարային կենտրոնի արդիականացում, այդ թվում ծրագրային փաթեթների մշակում, սարքավորումների տեղադրում և վթարների վերլուծություն, տեխնիկական հաշվետվություն RT_IAEA-15_001_003, ապրիլ 2017

Модернизация аварийного центра ГК РЯБ включая пересмотр аварийных процедур и обновление компьютерных программ, технический отчет RT_IAEA-15_001_003, апрель 2017