14

Participation on development of the National Report on “Nuclear Safety” Convention, July 2016

Մասնակցություն «Միջուկային անվտանգության» կոնվենցիայի ազգային հաշվետվության մշակմանը, հուլիս 2016

Участие в Разработке Национального Доклада Армении о Выполнении Конвенции о “Ядерной Безопасности”, июль 2016