19

Validation of MCNP6.1 and KENO-VI programs based on computational benchmark, Technical Report RT-A116-T3.3-001, May 2017

Հաշվարկային հենանիշերի հիման վրա MNSP6.1 և KENO-VI-ի վալիդացում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116-T3.3-001, մայիս 2017

Валидация программ MCNP6.1 и KENO-VI на основе вычислительного бенчмарка, технический отчет RT-A116-T3.3-001, май 2017