23

Review of Report on Evaluation of the Possibility of Processing and Storage of Radioactive Waste at the Armenian NPP Site Produced During the Additional Period of Operation of Unit N 2, Technical Report RT-A116_T2.1_003, July 2016

Հաշվետվություն ռադիոակտիվ թափոնների մշակման և պահպանման հնարավորության գնահատում ՀԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի երկարաձգված շահագործման ժամկետի ընթացքում փաստաթղթի դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116_T2.1_003, հուլիս 2016