24

Review of the analysis of deviations of ANPP design from requirements of RA legislation on nuclear and radiation safety, Technical Report RT-A117-T1.1-018, August 2017

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի իրավական ակտերի պահանջներից ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի նախագծի և փաստացի վիճակի շեղումների վերլուծության դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A117-T1.1-018, օգոստոս 2017

Рассмотрение анализа несоответствий проекта ААЭС от требований нормативных документов в области использования атомной энергии, технический отчет RT-A117-T1.1-018, август 2017