25

Review and the analysis of results of occupational radiation monitoring, conducted by the Research Center of Radiation medicine and Burns and submitted to ANRA, Technical Report RT-A117-T3.4-001, September 2017

Իոնացնող ճառագայթման աղբյուրներ օգտագործող օբյեկտներում մինչ այժմ Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոնի կողմից իրականացված և Կոմիտեին ներկայացված անհատական մոնիտորինգի արդյունքների վերլուծություն, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A117-T3.4-001, սեպտեմբեր 2017

Анализ результатов индивидуального мониторинга в объектах использования источников ионизирующего излучения, проведенный Научным центром радиационной медицины и ожогов, технический отчет RT-A117-T3.4-001, сентябрь 2017