27

Report on radiometric measurements (in 7 facilities), RT-Q-RM-15-001, RT-Q –RM-15-007, December 2015

Ռադիոմետրիկ չափումների հաշվետվություն (թվով 7 կազմակերպություններում), RT-Q-RM-15-001, RT-Q –RM-15-007, դեկտեմբեր 2015 թ.