28

Updated National Report on Joint Convention on Spent Nuclear Fuel and Radiation Waste, September 2017

Աշխատած միջուկային վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների միացյալ կոնվենցիայի լրամշակված ազգային հաշվետվություն, սեպտեմբեր 2017

Обновленный национальный отчет о Объединенной Конвенции по ОЯТ и радиоактивным отходам, электронное письмо, сентябрь 2017