29

Report on dosimetric measurements (in 12 facilities), RT-004-004/15, RT-004-009/15, December 2015

Դոզիմետրիկ չափումների հաշվետվություն (թվով 12 կազմակերպություններում), RT-004-004/15, RT-004-009/15, դեկտեմբեր 2015 թ.