33

Review of the Program on ANPP Unit 2 power increasing up to 100% (Revision 2), RT-A-116-T1.1-009, September 2016

ՀԱԷԿ-ի h. 2 Էներգաբլոկի հզորության 100% բարձրացման փուլային ծրագրի դիտարկման հաշվետվություն (տարբերակ 2), RT-A-116-T1.1-009, սեպտեմբեր 2016

Экспертиза программы освоения 100% номинальной мощности энергоблока N2 ААЭС (версия 2), RT-A-116-T1.1-009, сентябрь 2016