33

Proposals on Implementation of Anti-terror strategy measures program, November 2017

Ահաբեկչության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության դրույթների իրականացումն ապահովող ծրագիր-ժամանակացույցի վերաբերյալ առաջարկություններ, նոյեմբեր 2017

Предложения по программе внедрению положения стратегии борьбы против терроризма, ноябрь 2017