7

Review of the Response plan on the nuclear and radiation emergency situations in ANPP, Comments on Response Plan, March 2017

ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի միջուկային և ճառագայթային միջադեպերի ժամանակ հակազդման գործողությունների ներքին պլանի դիտարկում, դիտողություններ, մարտ 2017

Рассмотрение Плана реагирования ЗАО ААЭК на ядерные и (или) радиационные аварии (Внутренний аварийный план ААЭС), замечания к плану, март 2017