8

Methodology for analysis of discrepancies between technical requirements and NPP design and current condition, April 2016

Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի իրավական ակտերի պահանջներից հայկական ԱԷԿ-ի N2 էներգաբլոկի նախագծի և փաստացի վիճակի շեղումների վերլուծության մեթոդաբանություն, ապրիլ 2016

Методология выполнения анализа несоответствия N2 блока АЭС требованиям действующих нормативных документов, апрель 2016