9

Review report on the program to upgrade the safety of Unit N2 of ANPP, Technical Report RT-A116_T1.1_006, May 2016

ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի նախագծային անվտանգության բարձրացման ծրագրի դիտարկման հաշվետվություն, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116_T1.1_006, մայիս 2016

Отчет о рассмотрении программы повышения безопасности энергоблока N2 Армянской АЭС, технический отчет RT-A116_T1.1_006, май 2016