ՆԵՅՏՐՈՆԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԽՈՒՄԲ