20

Review of the ANPP strategy on spent nuclear fuel management, Technical Report RT-A-117-T1.2-006, May 2017

ՀԱԷԿ-ի օգտագործված միջուկային վառելիքի պահպանման ռազմավարության դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A-117-T1.2-006, մայիս 2017

Рассмотрение документа Концепция ААЭС по обращению с ОЯТ, образовавшегося при дополнительном сроке эксплуатации энергоблока 2, технический отчет RT-A-117-T1.2-006, май 2017